Την Παρασκευή 17 Μαίου 2019 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση κυβερνητών στις 21:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ομίλου για τον αγώνα Ανοιχτής Θάλασσας ΠΕΡΑΙΑ – ΑΚΤΕΣ 18 -19/5/2019.